Oshkosh Defense NGDV 2023

2021.02.24.

Totalcar

Fotó: Oshkosh Defense / Oshkosh Defense